"Fericirea este atunci când ceea ce gândeşti, ceea ce spui şi ceea ce faci sunt în armonie."                                          

                                                                                  -   Mahatma Gandhi


 • CINE SUNTEM

  ASOCIAŢIA LOGOPEZILOR DIN ROMÂNIA (A.L.R.) FILIALA CONSTANŢA 


             Misiunea noastră are în vedere sfera logopediei ce se extinde asupra tuturor tulburărilor de limbaj, inclusiv asupra celor de voce.

       Viziunea echipei de membri fondatori ALR Filiala Constanţa se adresează comunicării în cadrul extins al relaţiilor sociale dintre oameni  pentru dezvoltarea personalităţii şi comportamentelor care îl ghidează de-a lungul vieții.

 • CE FACEM


        - promovăm drepturile profesionale ale logopezilor, indiferent de sistemul în care profesează;  

         - schimb de informaţii, expertiza si stabilirea unor modele de bune practici, strategii şi modele educaţionale;

         - stimulăm participarea membrilor asociaţiei  la cercetarea teoretică şi practică în domeniul logopediei şi dezvoltării personale; 

          - participăm, iniţiem şi cooperăm la programe naţionale şi internaţionale, acţiuni ale altor organizaţii publice sau private, din ţară sau străinatate (prin susţinere tehnică, financiară, logistică, etc.), în domenii complementare sănătate, educaţie, ştiinţă, arte combinate, tradiţii, cultură, precum şi atragerea de subvenţii, donaţii, sau alte ajutoare interne sau internaţionale, de la persoane juridice sau fizice,  pentru atingerea scopurilor  filialei;

           - organizăm seminarii, cursuri, congrese, conferinţe, tipărirea de buletine informative, materiale audio-video, reviste, etc. pentru a putea permite cunoaşterea, dezvoltarea, promovarea activităţilor Asociaţiei, în vederea eficientizării serviciilor oferite;

           - promovăm acţiuni menite să întărească dezvoltarea procesului educaţional la toate nivelurile de învăţământ: preşcolar, gimnazial, liceal, professional, postliceal, universitar, postuniversitar, de doctorat, învăţământ la distanţă, e-Learning şi alte forme de învăţământ;

           - desfasurăm programe de dezvoltare comunitară prin acţiuni de informare şi formare pentru membrii comunităţii;- organizăm programe de formare profesională pentru adulţi;

           - promovăm un stil de viaţă sănătos prin nutriţie corectă, sport, relaxare şi informare în domeniul sănătăţii;

          - promovăm arta şi educaţia nonformală ca metode de dezvoltare a intelectului şi abilităţilor copiilor şi a adulţilor;

          - iniţiem şi desfăşurăm activităţi de marketing şi strângere de fonduri pentru desfăşurarea activităţilor ce intră în obiectul de activitate al asociaţiei;

          - dezvoltăm programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice, persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate.